Vše o stavbě s námi

Podmínky, materiály, technologie

Základní rozsahy dodávky zděných domů

Níže uvedené rozsahy dodávky jsou orientační, je vždy nutno provést konzultaci s ohledem na druh a styl stavby, umístění stavby a celkovou lokalitu s ohledem na možnosti i Vaše představy a požadavky.

Hrubá stavba

 • Základové pasy do hloubky 80 cm (šířka 40 cm), po provedení skrývky původní zeminy
 • Hotová základová deska vč. ležaté kanalizace, prostupu pro elektro a vodu vytažené 1m od hrany stavby, vodorovné odvětrání radonu (pokud je nutné)
 • Vodorovná hydroizolace na základové desce (živičný pás)
 • Vrchní stavba – nosné zdivo, příčky, překlady nad otvory, stropní konstrukce (u vícepodlažních budov)
 • Nosná konstrukce střechy (krov) vč. střešní krytiny a klempířských prvků (bez svodů okapového systému)
 • Komínové těleso s povrchovou úpravou v nadstřešní části
 • Zemní část hromosvodu

Hrubá stavba s dokončenou obálkou

Hrubá stavba doplněná o:
 • Výplně otvorů (okna, dveře) vč. exteriérových parapetů
 • Fasádní systém vč. zateplení
 • Klempířské a další prvky ve fasádě
 • Svody okapového systému
 • Nadzemní část hromosvodu

Stavba k dokončení

Hrubá stavba s dokončenou obálkou doplněná o:
 • Přípojky elektro, vody, kanalizace dopojené do napojovacích bodů Vsakovací jímky pro dešťovou vodu
 • Elektroinstalace hrubá ukončená krabičkami ve svislých konstrukcí, světla izolovaným koncem kabelu, základní osazení elektrorozvaděče
 • Vodoinstalace, kanalizace bez zařizovacích předmětů
 • Tepelná izolace podlah vč. betonových mazanin
 • Štukové omítky na svislých konstrukcích bez maleb, pod obklady pouze jádrová omítka bez hydroizolací nátěrových v místnostech s vlhkým provozem
 • Tepelné izolace stropů vč. sádrokartonových podhledů bez maleb

Stavba domu na klíč

Stavba k dokončení doplněná o:
 • Osazení koncových bodů elektro
 • Vrchní krytí elektro ovládání (zásuvky, vypínače)
 • Zařizovací předměty (baterie, vana, sprch.kout, wc, atd.)
 • Interiérové podlahy
 • Interiérové dveře
 • Interiérové parapety
 • Kuchyňská linka
 • Krbová kamna
 • Malby

V rámci projektu případně samostatně k jakékoliv fázi domu lze připojit i exteriérové úpravy stavby – terasy, zpevněné plochy pro OA (zámkové dlažby) a komunikaci (chodníky), okapové chodníky vč. drenáže, brána, branky, oplocení.

Základní rozsahy dodávky dřevostaveb

Níže uvedené rozsahy dodávky jsou orientační, je vždy nutno provést konzultaci s ohledem na druh a styl stavby, umístění stavby a celkovou lokalitu s ohledem na možnosti i Vaše představy a požadavky.

Hrubá stavba

 • Základové pasy do hloubky 80 cm (šířka 40 cm), po provedení skrývky původní zeminy
 • Hotová základová deska vč. ležaté kanalizace, prostupu pro elektro a vodu vytažené 1m od hrany stavby, vodorovné odvětrání radonu (pokud je nutné)
 • Vodorovná hydroizolace na základové desce (živičný pás)
 • Vrchní stavba – nosné dřevěné konstrukce, stropní konstrukce (u vícepodlažních budov)
 • Nosná konstrukce střechy (krov) vč. střešní krytiny a klempířských prvků (bez svodů okapového systému)
 • Komínové těleso s povrchovou úpravou v nadstřešní části
 • Zemní část hromosvodu

Hrubá stavba s dokončenou obálkou

Hrubá stavba doplněná o:
 • Výplně otvorů (okna, dveře) vč. exteriérových parapetů
 • Fasádní systém vč. zateplení
 • Klempířské a další prvky ve fasádě
 • Svody okapového systému
 • Nadzemní část hromosvodu

Stavba k dokončení

Hrubá stavba s dokončenou obálkou doplněná o:
 • Přípojky elektro, vody, kanalizace dopojené do napojovacích bodů
 • Vsakovací jímky pro dešťovou vodu
 • Elektroinstalace hrubá ukončená krabičkami ve svislých konstrukcí, světla izolovaným koncem kabelu, základní osazení elektrorozvaděče
 • Vodoinstalace, kanalizace bez zařizovacích předmětů
 • Tepelná izolace podlah vč. betonových mazanin
 • Sádrokartonové konstrukce svislé vč. tepelných a zvukových izolací bez maleb
 • Tepelné izolace stropů vč. sádrokartonových podhledů bez maleb

Stavba domu na klíč

Stavba k dokončení doplněná o:
 • Osazení koncových bodů elektro
 • Vrchní krytí elektro ovládání (zásuvky, vypínače)
 • Zařizovací předměty (baterie, vana, sprch.kout, wc, atd.)
 • Interiérové podlahy
 • Interiérové dveře
 • Interiérové parapety
 • Kuchyňská linka
 • Krbová kamna
 • Malby

V rámci projektu případně samostatně k jakékoliv fázi domu lze připojit i exteriérové úpravy stavby – terasy, zpevněné plochy pro OA (zámkové dlažby) a komunikaci (chodníky), okapové chodníky vč. drenáže, brána, branky, oplocení.

Odhad ceny před zahájením projektu, resp. stavby

Všechny dodávky je nutné ocenit individuálním položkovým rozpočtem. Přibližná cena se dá odhadnout těmito způsoby:

1) Pomocí m2 zastavěné plochy

Příklad*

Dům s 8 x 10 m zastavěné plochy o 2 podlažích 8 x 10 x 2 = 160 m2 x (25 – 35 tis. m2) = 4,0 – 5,6 mil. Kč bez DPH

2) Pomocí m3 obestavěného prostoru

Příklad*

Dům s 8 x 10 m zastavěné plochy o 2 podlažích s výškou 3,5 m 8 x 10 x 2 x 3,5 = 560 m3 x (7 – 10 tis. m3) = 3,92 – 5,6 mil. Kč bez DPH

Předpokládaná odhadovaná cena je pak cca 4,5 - 5 mil. Kč bez DPH při stavbě na klíč bez exteriérových úprav.

*Výpočet ceny je ilustrativní, je nutno se vždy poradit jakou cenu aktuelně za m2 nebo m3 použít. Tato cena má pouze orientační charakter. Přesnou cenu lze stanovit po vypracování projektové dokumentace a sestavení výkazu výměr s ohledem na použité materiály, technologie a upřesnění všech specifikací objednatele.

Faktory mající vliv na rozpočet

 • stavební pozemek (rovinatost terénu, druh podloží, apod.)
 • půdorys domu (tvar a velikost půdorysu, dispozice domu)
 • energetická třída rodinného domu (nízkoenergetická nebo pasivní stavba)
 • zvolený systém výstavby (zdivo, dřevěná konstrukce)
 • dřevěný skelet (ostrohranné stavební smrkové řezivo, konstrukční KVH sušené profily)
 • konstrukční skladba (difúzně uzavřená konstrukce, difúzně otevřená konstrukce, tloušťky tepelných izolací)
 • stupeň stavební dokončenosti (hrubá stavba, stavba ve fázi k dokončení, stavba na klíč, atd.)
 • vybavenost stavby v exteriéru (možnost obkladových materiálů, venkovní stínění, pergola, designové doplňky)
 • vybavenost interiéru (použití technologií: řízené větrání s rekuperací, klimatizace, topný systém, solární systém, designové doplňky)

Financování

 • Pro zahájení či realizaci stavby nevyžadujeme složení zálohy předem.
 • Financování stavby probíhá vždy za již zrealizované části stavby, a to vždy na základě položkového vyúčtování k 15. a poslednímu dni v měsíci. Splatnost 10 dní.
 • Zálohy jsou vyžadovány pouze na materiál, u kterého je nutné ladit jeho specifikaci, typicky např. okna, dveře, podlahy, atd.
 • Spolupracujeme s řadou hypotečních poradců, kteří díky dlouholeté praxi v oboru dosahují u sjednaných úvěrů na jedny z nejvýhodnějších úrokových podmínek na trhu a zároveň jsou tyto úvěry spojené s minimem poplatků při jejich vyřízení bez dalších skrytých nákladů spojených s jejich čerpáním nebo splácením.

Přehled nejběžnějších skladeb obvodových konstrukcí

Dřevostavby

1) DIFUZNĚ OTEVŘENÁ KONSTRUKCE s kontaktním zateplovacím systémem
 • Omítkový systém (silikonová omítka) 2 mm
 • Perlinka, lepidlo 4 mm
 • Tepelná izolace z minerální vaty, popř. dřevovláknitá izolace tl. 100 (150) mm
 • Nosná konstrukce s vloženou tepelnou izolací tl.140 mm
 • Konstrukční deska OSB / parobrzda tl.12 mm
 • Instalační předstěna / sdk konstrukce s vloženou tepelnou izolací tl.65 mm
 • Sdk deska tl.12,5 mm
 • Malba
2) DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ KONSTRUKCE s větraným fasádním zateplovacím systémem
 • Fasádní obklad (dřevo, cementotřískové fasádní desky, atd.)
 • Nosný rošt / větraná mezera tl.40 mm
 • Nosný rošt tl.60 mm s vloženou tepelnou izolací tl.60 mm / 2 – 3 vrstvy
 • Nosná konstrukce s vloženou tepelnou izolací tl.140 mm
 • Konstrukční deska OSB / parobrzda tl.12 mm
 • Instalační předstěna / sdk konstrukce s vloženou tepelnou izolací tl.65 mm
 • Sdk deska tl.12,5 mm
 • Malba

Difuzně otevřené konstrukce vynikají svými vlastnostmi, ale vyžadují vysokou odbornost a přesnost v celém průběhu realizace:

 • nejsou v nich použity parozábrany ani jiné fólie
 • účinně brání únikům tepla a v zimě době vysychají
 • umožňují prostup vodní páry, ale pro vodu v kapalném stavu jsou nepropustné
 • v interiérech se vyrovnává vlhkosti, což vede k regeneraci a vysoké kvalitě ovzduší
 • mají velmi dobře zvukově izolační vlastnosti
 • dosahují vysoké požární odolnosti
 • splňují požadavky ekologických staveb
 • jednodušší konstrukce (méně vrstev)
3) DIFUZNĚ UZAVŘENÁ KONSTRUKCE
 • Omítkový systém (silikonová omítka) 2 mm
 • Perlinka, lepidlo 4 mm
 • Tepelná izolace z polystyrenu tl. 100 (150) mm
 • Konstrukční sádrovláknitá deska Fermacell 12mm, popř. Rigidur 12 mm
 • Nosná konstrukce s vloženou tepelnou izolací tl.140 mm
 • Parozábrana
 • Instalační předstěna / sdk konstrukce s vloženou tepelnou izolací tl.65 mm
 • Sdk deska tl.12,5 mm
 • Malba

Jde o levnější variantu konstrukce dřevostaveb, kde se používají parozábrany, zabraňující pronikání vlhkosti z interiérů do konstrukce. V těchto konstrukcích jsou vyšší nároky na správnou ventilaci.

 • realizace je jednodušší na provedení
 • lze je použít v kombinaci s levnějšími materiály (izolační materiály, …)
 • při nesprávném větrání častěji dochází ke vzniku plísní či zhoršení ovzduší

Hrubá stavba s dokončenou obálkou

1) DIFUZNĚ UZAVŘENÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE
 • Omítkový systém (silikonová omítka) 2 mm
 • Perlinka, lepidlo 4 mm
 • Tepelná izolace z polystyrenu tl. 100 (150) mm
 • Nosná konstrukce zdiva (Ytong, Porothem) tl.300 mm
 • Vnitřní omítka / popř. perlinka lepidlo / štuk
 • Malba

Pro konstrukci pasivních domů se dá předpokládat zesílení tepelných izolací na vnějších obvodových konstrukcích na tl.200 mm. Vše podléhá konkrétnímu výpočtu tepelných ztrát individuálního projektu v souvislosti se zvolenou technologií pro ohřev vody a vytápění objektu.

Okna

Pro všechny typy staveb se uvažuje se zasklením v plastových výplních s 3 sklem, U=0,6. Je možné vyměnit za dřevohliníková, popř. hliníková, což se promítne do ceny dodávky.

Jste připraveni udělat první krok k novému bydlení?

Ať už máte vlastní projekt nebo zatím jen zvažujete stavbu, je ten pravý čas probrat vaše představy se zkušenými odborníky. Na bezplatné úvodní konzultaci s vámi vše rádi probereme a promyslíme.

Máte projekt?